sk@skeko.cz +420 603 468 105

Recyklace

Recyklace odpadů

Specifickou činností naší společnosti je odborná ekologická recyklace a následné další užití určitých typů odpadů. Recyklujeme stavební suť, dřevo, papír a plasty. Recyklace materiálů přináší úsporu nákladů na přepravu a ukládání odpadů, nákladů na nákup přírodního kameniva, napomáhá ke snižování zátěže řízených skládek a šetří přírodní zdroje.

  • Stavební suť
    Recyklovat je možné odpad z demolic budov, vozovek nebo jiných objektů. Recyklát je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů. Na recyklaci stavebních odpadů používáme moderní recyklační linku. Materiál je mechanicky upraven drcením a tříděním tak, aby svou strukturou splňoval vlastnosti předepsané zákonem o odpadech a pažadavky našich zákazníků. Recyklát je možné použít pro zásyp a tělesa násypu, betonový recyklát je možné použít jako náhrada kameniva. Ceník

Ceník

Ceník

Ceník

  • Dřevo
    Dřevní odpad je u nás pečlivě tříděn a následně drcen na pomaloběžném drtiči dřevní hmoty Doppstadt DW 2060, který je určen ke zpracování zbytků zeleně (tráva, listí, větve, křoví a klády až do průměru 30 cm), dřevěné bedny a palety, dřevěné úlomky a pařezy. Drtič dřevní hmoty slouží k také k ekologické likvidaci plastových odpadů. Jedná se o mobilní drtič, lze s ním tedy dojet na místo, kde bude daná surovina nashromážděna a ekologicky ji zpracovat. Dřevní štěpku je pak možné používat jako palivo. 
    Rozhodnutí krajského úřadu o povolení používání drtící linky a orientační Ceník v sekci ke stažení.
  •  

           

 

  

 

 

Ceník