sk@skeko.cz +420 603 468 105

Politika jakosti a životního prostředí

Dne 1. července 2007, byla vedením naší společnosti přijata tato Politika jakosti a životního prostředí.