sk@skeko.cz +420 603 468 105

Demolice

Demolice objektů

Provádíme demolice (bourací práce, demontáže) budov a průmyslových areálů.

Pro tyto práce používáme moderní a výkonná hydraulická bourací kladiva a hydraulické demoliční nůžky firem, jako jsou např. KRUPP a ATLAS COPCO, umístěných na ramenech strojů firem Caterpillar, Komatsu a Liebherr.

Strojní činnosti kombinujeme dle potřeb s ručními bouracími metodami, jako je např. řezání, trhání, sbíjení. Dále provádíme hrubé terénní úpravy a výkopové práce nejen pro inženýrské sítě, včetně likvidace odpadů.

Naše firma také nabízí třídění a recyklaci stavebních a demoličních odpadů – sutin. Z velké části mobilní recyklační linkou i v místě vzniku. S veškerými odpady je nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle příslušných prováděcích vyhlášek.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně se snahou minimalizovat zákazníkovi náklady.

Bourací práce

Pro naše zákazníky provádíme kompletní ruční bourací práce, vyklízení objektů a přípravy pro strojní demolice a další fáze jednotlivých projektů. Zajišťujeme bourací a demontážní práce na konstrukcích obsahujících azbest s dodržením všech legislativních požadavků.

Demontáže

Provádíme demontáže technologických celků, strojů, hal, kotelen, kovových konstrukcí všech typů jeřábů, mostních konstrukcí, vodáren, nádrží, sil, provozů a veškerých dalších zařízení a technologií. Dále pak demontáže, úpravy a vystěhování velkých strojů či zařízení, které nejsou schopny transportu bez předešlé úpravy. Rozpalování materiálu u zákazníka plamenem a plazmou.

Vytěžujeme kovové odpady z demoličních a likvidačních akcí. Za dobu své existence provedla společnost řadu technicky zajímavých a technologicky často mimořádně složitých akcí a to vše při důsledném zabezpečení ochrany životního prostředí a dodržování podmínek BOZP.

Paličské práce

Nedílnou součástí demolic, bouracích a demontážních prací je řezání konstrukcí z železných a barevných kovů. Tyto paličské práce zajišťujeme vlastní technikou a zkušenými proškolenými pracovníky. Na základě dlouholetých zkušeností provádíme paličské práce i ve velmi nebezpečném prostředí (chemické provozy, rafinerie, výbušné prostředí, ...) s dodržením všech nutných předpisů a postupů prací. Důraz je kladen na profesionální přístup a kvalitu provedených prací s ohledem na možná rizika.

Likvidace výrobních celků

Provádíme pro naše zákazníky likvidaci výrobních celků, strojů, výrobních linek, provozů a veškerých dalších zařízení a technologií. Samozřejmostí je i likvidace odpadů vzniklých při této činnosti.

Veškeré práce probíhají s ohledem za zachování kvality životního prostředí a dodržení přísných pravidel BOZP.