SK-EKO na Facebooku     SK-EKO na Instagramu     603 468 105
   sk@skeko.cz

Tenisový turnaj osobností 2005

18.9.2005

Tenisový turnaj osobností 2005 pořádaný Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje ve spolupráci s SK sytems s.r.o. konaný pod záštitou Ing. Jiřího Stříteského, primátora statutárního města Pardubice a senátora Parlamentu ČR.

17. září 2005, tenisové dvorce LTC Pardubice