SK-EKO na Facebooku     SK-EKO na Instagramu     603 468 105
   sk@skeko.cz

Teplárna Zelená louka

18.5.2014

Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE

Zaměstnanci SK-EKO se v uplynulých 3 měsícicích účastnili prací na modernizaci Teplárny Synthesia a.s.

Během tohoto období provedli demontážní práce technologických částí kotle K15. Kotel K15  byl bubnový parní kotel s přirozenou cirkulací. Kostrukce kotle klasické π, kde buben , výparník a druhý tah byly zavěšeny na nosném roštu, vytvořeném v úrovni +30,150 m. Kotel byl umístěný mezi čtyřmi nosnými svařovanými sloupy na každé straně kotle. Demontáž probíhala za plného provozu teplárny, což zvyšovalo nároky na organizační práce a bezpečnostní opatření.

Níže jsou k náhledu snímky před a po realizaci.