SK-EKO na Facebooku     SK-EKO na Instagramu     603 468 105
   sk@skeko.cz

3. díl Informačního seriálu

18.2.2016

Dobrý den, vážení zákazníci skupiny SK-EKO.

V dnešním, 3. díle našeho Informačního seriálu o sběrných surovinách se budeme věnovat další recyklovatelné surovině a tou je měď.

Měď je načervenalý ušlechtilý kovový prvek, který se velice dobře mechanicky zpracovává, vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí a to i ve formě slitin, jako jsou bronz a mosaz. Nejznámějším bronzem je slitina mědi s cínem. Pod pojmem bronz však rozumíme slitinu mědi s jakýmkoliv prvkem mimo zinku (taková slitina se nazývá mosaz).

Podle zprávy Mezinárodní studijní skupiny pro měď (ICSG) pochází 41,5% mědi, používané v Evropě, z recyklace.

Tato oboustranně výhodná situace pomáhá naplňovat naši stále se zvyšující poptávku po tomto kovu (+250% oproti roku 1960), přitom současně pomáhá snižovat dopad produkce na životní prostředí a zajišťuje dostupnost mědi pro příští generace, protože měď lze plně recyklovat a opakovaně znovu a znovu používat bez jakýchkoli ztrát jejích vlastností. Běžný počítač obsahuje kolem 1,5 kg mědi, typický dům asi 100 kg a větrná turbína 5 tun.

Měď se používá také například ve:

1. Stavebnictví:

  • střešní krytiny – vzhledem k vysokým nákladům především pro pokrývání střech chrámů, věží, historických staveb a podobně
  • materiál pro výrobu odolných okapů a střešních doplňků
  • trubice pro rozvody technických plynů (s výjimkou acetylenu, který tvoří s mědí acetelyd a materiál pak rychle koroduje)

2. Vysoká elektrická vodivost se uplatňuje při výrobě:

  • elektrických vodičů jak pro průmyslové aplikace (elektromotory, elektrické generátory, …), tak pro rozvody elektrické energie v bytech apod.
  • při výrobě elektronických součástek, např. integrovaných obvodů

3. Vynikající tepelná vodivost mědi se uplatní při výrobě:

  • kotlů a zařízení pro rychlý a bezeztrátový přenos tepla
  • chladičů např. v počítačích, automobilech a průmyslových zařízeních

Kam s měděným odpadem?

Kovy, jako jsou železo, hliník a právě i měď se vykupují v síti firem, jako je ta naše, které se na zpracování kovů specializují. V poslední době existuje také systém zpětného odběru celých elektrických a elektronických zařízení, které tyto firmy rozebírají na jednotlivé komponenty (konkrétní druhy kovů) a dále je opětovně recyklují.

Věříme, že jste si při čtení tohoto článku rozšířili Vaše obzory a našli v něm něco zajímavého.

Nashledanou u dalšího dílu.

 

Tým skupiny SK-EKO.